Конкурс для надання послуг з обов'язкового аудиту фінзвітності компанії

Конкурс для надання послуг з обов'язкового аудиту фінзвітності компанії

Оголошення про конкурс надання аудиторських послуг для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТСЕРВІС»

 

ТОВ КРЕДИТСЕРВІС запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з надання аудиторських послуг для фінансової компанії (далі – Конкурс).

 

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності  Банку.

 

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

  • Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю (українська та англійська версії), складеної відповідно до МСФЗ за 2021-й рік (далі – Фінансова звітність) відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит;
  • Проведення оцінки якості активів Товариства з обмеженою відповідальністю та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

2. Кінцевий строк (дата) подання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції приймаються ТОВ «Кредитсервіс» до 31.10.2021 (включно). Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Учасник має право внести зміни (шляхом подання  відповідного листа з оновленим пакетом документів) або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання (шляхом подання  відповідного листа).

 

3. Механізм інформування про результати Конкурсу

Інформування призначеного (обраного)  суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Кредитсервіс» здійснюється засобами електронної пошти.

 

4. Реквізити ТОВ «Кредитсервіс» та реквізити контактної особи.

Реквізити Банку :

UA113225400000026504101010541

Найменування: АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

Код ЄДРПОУ 41125531

  • Поштова адреса:
  • 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36-Д

Реквізити контактної особи:

  • Економіст з фінансової роботи, телефон: 050 437 55 50
  • Адреса електронної пошти : [email protected]

Конкурсна документація

На верх